Psykoterapi

Varför psykoterapi?

När man försöker förstå sig själv och sin situation på ett djupare sätt kan det vara skönt att ha ett stöd vid sin sida. 

Psykoterapi kan vara en hjälp vid oro/ångest, stress, smärta, utmattning, nedstämdhet, depression, livskriser etc.

I psykoterapi möts klient och psykoterapeut i en respektfull och empatisk atmosfär och utforskar tillsammans olika frågeställningar. Man bearbetar händelser och får syn på det som hindrar från att gå vidare och hitta nya vägar i livet tex. tankar och föreställningar om dig själv och andra.

Målet med psykodynamisk psykoterapi är att lära känna och förstå dig själv bättre samt skapa en ökad självmedkänsla för att stärka relationen till dig själv och andra.

ISTDP

ISTDP är en affektfokuserad terapiform som utvecklades under sjuttio- och åttiotalet av den kanadensiske terapeuten Habib Davanloo. ISTDP menar att psykologiska problem orsakas av inlärda automatiska beteenden som vi använder för att hantera känslor. Målet med terapin är att undersöka vad som står i vägen för livet som vi vill leva, och hjälpa oss att komma i kontakt med känslorna som blockeras. 

Terapeuten är empatisk och en aktiv förespråkare för förändring snarare än en neutral observatör. Att undersöka sina känslor och försvar är en utmaning för alla människor, så en central aspekt av behandlingen är att ett varmt och respektfullt samarbete utvecklas mellan terapeut och patient.
En central del av behandlingen handlar om att hitta olika sätt för att hantera och reglera ångest. 

Inom ISTDP betonar man hur alla människor har energi och kraft. Terapin handlar bland annat om att frigöra denna inre kraft som de inlärda omedvetna försvaren blockerar och stänger av.

ISTDP är en vetenskapligt beprövad metod som har undersökts i ett fyrtiotal randomiserade kontrollerade studier.

Vad kostar det att gå i psykoterapi?

Jag har avtal med Region Skåne vilket innebär att du är välkommen på remiss från din vårdcentral. Väljer du att gå i terapi på egen bekostnad kostar en session 1100 kr per session. 

En session varar i 45 minuter.

Välkommen

till www.cdmpsykoterapi.se

Nyhetsbrev

Länkar

 

Min masteruppsats

Svenska Föreningen för ISTDP