Psykoterapi

Vad är psykoterapi

Psykoterapi är en samling psykologiska behandlingsmetoder. De olika metoderna har olika förklaringar till varför problem uppstår och ingen metod har ett definitivt stöd, vilket betyder att man inte kan säga att en viss terapiform är den bästa. Vilken man ska välja kan bero på vad man vill ha hjälp med men det kan också bero på vem man är som person, vad man trivs med.  De olika metoderna kan till större eller mindre grad överlappa varandra och många gånger kan en terapi innehålla delar av en annan terapi.

Det är viktigt att man, om man vill gå i psykoterapi, funderar på vilken metod man vill använda sig av. Ett par av de olika metoder som finns är psykodynamisk terapi (PDT)och KBT (kognitiv beteende terapi). 

Ofta när läkare rekommenderar terapi brukar de rekommendera en evidensbaserad psykoterapi, dvs. en terapiform där forskning säkerställt att terapin har effekt. 

Varför psykoterapi

Orsakerna till varför man väljer att gå i terapi kan vara många.

Det kan kännas utmanande och svårt att förstå sig själv och sin situation på ett djupare sätt och då kan det vara skönt att ha ett stöd vid sin sida. 

Psykoterapi kan vara en hjälp vid oro/ångest, stress, smärta, utmattning, nedstämdhet, depression, livskriser tex vid skilsmässa, dödsfall, arbetslöshet mm. Man kan behöva psykoterapi under en kort tid i sitt liv eller under en längre period, beroende på situationen man är i. 

I psykoterapi möts klient och psykoterapeut i en respektfull och empatisk atmosfär och utforskar tillsammans olika frågeställningar. Man bearbetar händelser och får syn på det som hindrar från att gå vidare och hitta nya vägar i livet tex tankar och föreställningar om dig själv och andra.

Målet med psykodynamisk psykoterapi är bla att lära känna och förstå dig själv bättre samt skapa en ökad självmedkänsla för att stärka relationen till dig själv och andra.

Hur går psykoterapi till

När man går i psykoterapi möts man regelbundet under en kortare eller längre tid. Min rekommendation är att man ses tre gånger och undersöker vad klienten vill ha hjälp med och därefter gör vi en planering för hur vårt fortsatta arbete ska se ut.

Man samtalar om saker som kommer fram under sessionerna och terapeutens arbete är att lyssna noga och försöka hjälpa klienten att förstå sitt problem. Tillsammans letar man efter ledtrådar som kan hjälpa den som vill nå en djupare förståelse och genom det hitta lösningar.

När man går i terapi är det viktigt att man känner förtroende för sin terapeut, då det är en intensiv och många gånger känsloladdad process man går igenom. 

Vad kostar det att gå i psykoterapi

En session varar i 45 minuter och kostar 900 kr.

 

 

Välkommen

till www.cdmpsykoterapi.se

Nyhetsbrev

LänkarMasteruppsats

Mer från mig

Intressant

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)