Om mig

Jag är auktoriserad socionom, legitimerad psykoterapeut med examen från Lunds universitet, Certifierad ISTDP-terapeut (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) och jag har genomgått Core (3-årig utbildning) för Nina Klarin och Liv Raissi. 
Om du vill läsa mer om ISTDP, klicka på länken ovan. 

Jag har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete på bland annat Studenthälsa, smärtmottagning och St Lukas. 

Under mina år som psykoterapeut har jag träffat många patienter som haft olika smärttillstånd, ångest, GAD, depression, trauma, övergrepp, sömnstörningar, stressrelaterad ohälsa, relationsproblematik samt låg självkänsla.  

För den som är intresserad följer här en länk till min masteruppsats på Lunds Universitet: https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/8945973
Uppsatsen handlar om vikten av att patienten kan förstå, vara i och kunna reglera sina affekter. Något som är grunden i mitt psykoterapeutiska arbete. 

 

/camilla.jpg

 

 

Back To Top

Välkommen

till www.cdmpsykoterapi.se

Nyhetsbrev

Länkar

 

Min masteruppsats

Svenska Föreningen för ISTDP