Legitimerad psykoterapeut

År 1985 infördes en legitimation för psykoterapeuter. Yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får bara användas av legitimerade psykoterapeuter. Legitimationen är en garanti för att psykoterapeuten är utbildad och arbetar på ett väl beprövat sätt. 

En legitimerad psykoterapeut kan vara exempelvis psykolog, socionom, läkare eller sjuksköterska. För att bli psykoterapeut bygger man sedan på denna utbildning.