Välkommen till mig!

Jag heter Camilla Dahlquist-Melin och är legitimerad psykoterapeut. 

Psykoterapi kan vara en bra väg till en bättre psykisk hälsa. Besväras du av psykiska symtom som depression, ångest, psykosomatiska reaktioner, utmattning, stress, låg självkänsla och/eller har svårigheter i relationer kan vi under trygga former bearbeta detta.  

Mellan terapeut och patient uppstår ett möte där en läkande process startar. Inom psykodynamisk psykoterapi tänker man att psykiska symtom är meningsbärande och möjliga att förstå. Det betyder att de symtom du har kan hjälpa dig att förstå vad ditt problem är.

Målet i psykodynamisk psykoterapi är att individen ska få hjälp att förstå och bearbeta de inre konflikter som ligger till grund för hens symtom. Därigenom får hen möjlighet att lösa själva konflikten och helt eller delvis bli av med symtomen. 

Vi arbetar i en lugn miljö och i ett tempo som passar dig. Vi närmar oss dina problem med nyfikenhet och ett öppet sinne.

Jag har tystnadsplikt vilket innebär att det vi pratar om stannar mellan oss.

Jag önskar dig varmt välkommen till min mottagning i vackra Åhus i Skåne (nära Kristanstad).

Mottagningen ligger centralt i Åhus, nära till parkering och bussförbindelser. Vi kan också ses över videolänk eller telefonsamtal. 

Välkommen!

 

/camilla2.jpg

Mottagnings adress: Nitvägen 74G, 296 35  Åhus

Välkommen

till www.cdmpsykoterapi.se

Nyhetsbrev

Länkar

 

Min masteruppsats

Svenska Föreningen för ISTDP